"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Kořenová čistírna 
odpadních vod (KČOV)


    Termíny kořenová čistírna nebo také kořenovka, čistička a šedá voda jsou málo známé a rozhodně si zaslouží více pozornosti. Šedá voda je odpadní voda z domácnosti, konkrétně z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky. Voda z toalety se nazývá černá, a do kořenovky může samozřejmě také jít, ale jen pokud projde odkalovací jímkou. Produkci černé vody si můžete snadno ušetřit instalací kompostovací toalety, která vodu na splachování nepoužívá. Odpadní voda může být pro úsporně a ekologicky smýšlejícího zahrádkáře zlatý důl. V domě se z pitné vody během chvilky stane odpad, ale na zahradě může mít ještě nejrůznější využití. Stačí si uvědomit, že  pitná, pečlivě filtrovaná a chemicky upravovaná voda z přírodního zdroje proteče přes úpravnu a kilometry potrubí naším kohoutkem, dotkne se letmo našich rukou, talířů nebo zeleniny kterou pod ní omýváme a s trochou mýdla odtéká do kanalizace. Cestou se smíchá s černou vodou, za kterou je od této doby považována a míří buď někam do potoka (mnoho vesnic a menších měst to zatím jinak neřeší), nebo do běžné čistírny odpadních vod. Ale ani ve velké a drahé čistírně ji nedokáží vyčistit stoprocentně. Kontaminovaná plně či částečně nejrůznějšími chemikáliemi a fekáliemi teče do řeky, v níž teče až do moře. Naprosto zbytečný proces, který stojí spoustu elektrické energie, chemie, technického zařízení a v každém bodě ničí životní prostředí. A potom potřebujeme novou pitnou vodu na zalévání zahrady, jejíž cena také stále stoupá. Každý kdo má alespoň trochu větší zahrádku může uplatnit mnohem efektivnější řešení, využít vodu do poslední kapky. Rozhodneme-li se mít „ekozahradu“, pak vyčistit šedou vodu je celoročně velmi jednoduchá záležitost. Tato voda obsahuje samozřejmě i mýdla a čistící prostředky. Je tedy dobré vynechat různé těžké chemikálie, chlorinová bělidla a rozpouštědla která jsou pro rostliny a zvířata škodlivá (i pro nás) a nahradit je ekologickými čistícími prostředky, kterých je už dostatek na trhu pro všechny lidské mycí činnosti – stačí trochu hledat na internetu nebo v prodejnách zdravé výživy. Jsou biologicky  rozložitelné a poslouží jako hnojivo. Jsou velmi efektivní, zdravé pro pokožku a cenově srovnatelné s těmi škodlivými. Také čištění odkalené černé vody je bezpečné a účinné, ačkoliv úplné vyloučení její produkce kompostováním rodinného trusu, a tím výrobou vysoce kvalitního hnojiva, dosáhnete větší bezúdržbovosti. Pak se doporučuje do čistírny odvádět pouze moč (u separačních ekotoalet).

    Jak to celé funguje? Příroda technologii čištění vody naštěstí vymyslela za nás. Bahenní rostliny a rozkládající mikrobi totiž mají schopnost při vzájemné spolupráci a ve vhodných podmínkách odpadní vodu velmi rychle a efektně vyčistit. Vhodné podmínky vytvoříme vybudováním jednoduché a mimochodem velmi hezké kořenové čistírny odpadních vod (KČOV), skrze kterou bude šedá voda procházet dříve, než ji použijeme k plnění zahradního rybníčku nebo třeba na zalévání. Na zalévání rostlin které přímo ihned nejíme ji lze využít i bez čištění, stačí vsakovací jáma mezi stromy nebo v záhonu, živá humózní půda je nejlepší filtr a čistící médium - na úřadech na to však mohou mít jiný názor. Legislativa v některých zemích, např. v některých suchých státech USA již tuto verzi podporuje, u nás jen v určitých případech. Pokud přímé vsakování do země z jakéhokoliv důvodu nejde, nebo potřebujete k něčemu vodu znovu použít, kořenovka je druhá nejlepší volba.

    Budovat kořenovky je u nás každým rokem z hlediska legislativního snazší než dříve bývalo, protože jsou čím dál známější a praxí osvědčené. Kromě jezírkové fólie, několika plastových trubek a plastové vyrovnávací nádoby je to čistě přírodní záležitost, která nepotřebuje žádné jiné zařízení ani elektrický proud. Efektivita tohoto způsobu čištění je vědecky i v každodenním životě ověřená již po celém světě, a stává se velkým trendem. Aby ne, vždyť v přírodě neexistuje odpad ani nákládná zařízení k jeho likvidaci. Co jeden organismus vyloučí je potravou pro jiný. Odpadní produkty a mrtvá těla všech organismů jsou potravou pro rostliny, a rostliny jsou potravou pro zvířata…. … koloběh života který je porušován jen jedním druhem organismů – člověkem. Lidé si z přírodního koloběhu berou a zapomínají to tam v užitečné formě vracet. Kořenové čistírny umožní odpadní vodu a odpad v ní zapojit zdravě zpět do koloběhu života na naší zahrádce (nebo na naší planetě) a ještě nám ušetří peníze.  
       


(Ta kvetoucí vyvýšenina vzadu je kořenovka, napojená na tento rybníček.)

     Několik osvícenějších velkoměst v Kalifornii dokonce postavilo za obydlenou částí po vzoru přírody obrovské mokřady, které slouží k dočištění odpadních vod. Mnoho z těchto projektů jsou překrásná, bujnou vegetací zarostlá místa, lemovaná cestičkami pro milovníky přírody a obydlená mnoha spokojenými živočichy. Navíc se v současné době pěstování bahenních a vlhkomilných rostlin stává celosvětově módním hitem. Není nad šedou vodu, která slouží pro takovou zahradní „bažinu“ zároveň jako hnojivo. U nás se stavějí už nejen ty velkokapacitní, ale konečně i pro rodinné domky. V porovnání s "klasickými" čistírnami odpadních vod vyžadují jen minimální údržbu a zapadají lépe do zahrady a do krajiny. Investiční náklady na vybudování kořenové čistírny jsou ve srovnání s čistírnami "klasickými" rovněž nižší. K povolení výstavby kořenové čistírny místo kanalizace, septiku či jiné čistírny určitě napomůže předložení dobře zpracovaného projektu od odborníka či firmy, která se jejich výstavbou zabývá. 

Popis malé kořenové čistírny odpadních vod pro ekozahradu:

    Je to celkem jednoduchá záležitost, a pro účely rodinného domku by tak měla i zůstat. Přetechnizovaná řešení bývají náchylná k poruchám, nehledě na vyšší pořizovací náklady. Jedná se o mělký rybníček, vyplněný štěrkem (nejlépe praným kačírkem) a osázený bahenními a vodními rostlinami. Existuje více různých metod a způsobů jak kořenovku udělat. Hladina vody se obvykle drží pod povrchem kamínků (nejméně 5cm), takže komáři nemají šanci. Šedá voda vstupuje na jednom konci, pomalu prochází celým objemem čističky, kde je čištěna rostlinami a  mikroby. Potom opouští čistírnu buď do rybníčku, dočišťovacích rybníčků, rozváděcího výkopu, svejlu, nebo i složitějšího zavlažovacího systému. Správný výběr rostlin pro naše dílo je velmi důležitý. Naprosto nepostradatelné k tomuto účelu jsou například orobince, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní a kosatec žlutý, rostliny většinou každému dobře známé z našich původních mokřadů. A  je samozřejmě spousty dalších rostlin, pro větší rozmanitost a efekt umístitelných třeba na okraje nebo do dočišťovacích jezírek, záleží jen na našem výběru. Hlavní vyjmenované vodočistivé rostliny jsou schopné dodávat kyslík do svých dutých kořenů, což umožňuje život špínožroutským bakteriím a řasám pod vodou. Bez spolupráce rostlin a mikroorganizmů by čistička nefungovala, hnilo by to a smrdělo. Dobře navržená kořenovka nesmrdí, nemá k tomu důvod. Mikroorganismy rozkládají částice odpadu ve vodě na živiny, které jsou spotřebovávány bahenními rostlinami. Kyslík přiváděný kořeny do vody je důležitý pro odbourávání organického uhlíku a organického dusíku. Technologické čistírny s tím často mají potíže. I odbourávání fosfátů je jednodušší u vegetačních čistíren než u technologických, protože rostliny využívají fosfor k růstu, a nadzemní části rostlin se dají minimálně 1x ročně sklidit a zkompostovat, nebo využít jako mulč ke stromům. Kořenovky se většinou navrhují pro celoroční provoz, jejich zimní účinnost je překvapivě dobrá, i když rostliny nerostou.


Kosatec žlutý -bahenní

     Kořenovou čistírnu je dobré vybudovat na tak nízkém místě u domu, aby do ní voda tekla samospádem, ale natolik vysoko, aby vyčištěná voda z ní sama přetékala do rybníčku nebo zásaku. Je z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější podstoupit určité terénní úpravy, než používat čerpadlo. Pračka umístěná ve sklepě sama čerpá odpadní vodu a proto může být o trochu níže než čistírna - ale jen v rámci možnosti jejího čerpadla, které by se při přetížení mohlo předčasně zničit. Pokud to gravitací nejde řešit, buduje se přečerpávací nádrž s plovákovým čerpadlem, které vodu jednou za čas do čistírny z níže položeného bodu přečerpá.
      Pro rodinné domy existuje mnoho různých řešení KČOV. Pro přibližné určení rozměrů nejjednodušší čističky můžeme počítat (i s rezervou) kolem 5m² její plochy na osobu, takže pro čtyřčlennou rodinu to činí 20 m². Existují i propracovanější varianty vyžadující méně prostoru. Obrovskou výhodou KČOV je, že se mohou stát přímo zajímavou součástí zahrady. Hluboká by měla být od 30 do 75 cm v závislosti na plánovaném typu rostlin, protože různé druhy koření do různých hloubek (30cm orobinec, 60cm rákos, 75cm skřípina). Vyložená kvalitní plastovou rybníčkovou fólií bude sloužit dlouho a ráda. Lepší než PVC je folie polyolefínová, tloušťka nejméně 1mm. Hloubka vody v ní se dá regulovat jednoduchým přepouštěcím systémem –např. otočná trubka v regulační nádržce nebo špunty v různých výškách. Ideální prý je, když čističku občas na chvilku úplně vypustíte vytáhnutím hladinu vyrovnávají trubky nebo nejnižšího špuntu; rostlinám to dělá dobře a prý zakoření hlouběji. Také by měla být umístěna na plném slunci, pro maximální růst a výkon rostlin. Propojíte-li jí s přírodním rybníčkem -vodní biotop dodá celé zahradě další rozměr a osobité kouzlo. Dobrý pocit, že mytím nádobí nebo sprchováním prospíváte zahradě, vás už bude provázet po zbytek života.    Pokud je to pro vás nutné, zde je jedna z možností, jak vyřešit přepojování mezi kořenovkou a kanalizací (třeba na zimní a letní provoz), když nemáte nějakou speciální přepínací (rozdělovací) rozdvojku. Všechny odpady šedé vody z domu (umyvadlo, dřez, sprcha, vana, pračka,...) lze svést do jedné trubky a o něco níže pomocí kusu kvalitní ohebné trubky (tzv. husího krku) přepojovat mezi trubkou vedoucí na zahradu a druhou (tou původní) do kanalizace. Proveďte toto napojení co nejvýše kvůli samospádu. Je nutné použít kvalitní převlečné svorky, aby se ohebná trubka za provozu neuvolnila. Hrdlo momentálně nepoužívaného vývodu nezapomeňte ucpat, většinou stačí překrýt kusem igelitu upevněného gumičkou. Pokud přijdete na jiné řešení, nebo výrobce nějakého rozdělovacího mechanismu, nezapomeňte se pochlubit, rád ho zde uveřejním.

  

    Zajímavé nákresy a popisy (v angličtině) od samotného guru na zacházení se šedou vodou Arta Ludwiga jsou na stránkách  www.oasisdesign.net .Dobré informace a obrázky jsou v knize Toby Hemenwaye „Gaia´s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture“.  

    Zadáte-li v nějakém internetovém vyhledavači hesla typu "kořenová čistírna", můžete na mnoha stránkách sledovat jak probíhá situace s ekologickými čistírnami v ČR.

Upozornění: Výstavbou ani odborným poradenstvím ohledně KČOV se nezabývám, kontaktujte specialisty. Tento článek byl s mým svolením publikován i na jiných informačních serverech a v časopisech. Na fotografiích je experimentální vyvýšená kořenovka, kterou jsem osázel jako mokřad pestrým společenstvem bahenních rostlin. Je to hezčí, ale možná méně efektivní při požadavku na hodně intenzivní čištění. Běžně se kořenovky osazují jen základními čitícími rostlinami jak je popsáno v textu výše. Ty jsou bujnější a slabší druhy časem vytlačí.

Text a foto: Jaroslav Svoboda, 2002, aktualizováno 2009.

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt