"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 


Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Počátky vědomé tvorby
aneb umění žít svůj život podle sebe


(sepsáno jako podpora pro první měsíce tvoření
pro absolventy kurzů Iniciace Radosti a Hojnosti)


Zde je několik inspirativních bodů, které byste si mohli v životě manifestovat jako první, protože život je díky nim sám o sobě radostnější. Jsou to základní věci, které by měl umět každý (každý má tu schopnost, jen málokdo ji umí použít). Měly by se to učit děti již od prvních let života. Tedy pardon, opravuji - děti to automaticky umí lépe než kdokoliv jiný. Spíše by se to neměly odnaučovat už od prvních dní života! :-)
    Jediný limit toho co můžete mít, co můžete dělat a kým můžete být, je vaše mysl.
Vše potom zařídí nejsilnější zákon ve vesmíru, který skládá vše, co nazýváte "realitou" - Zákon přitažlivosti. Podobné se přitahuje. Myšlenky přitahují realitu, která se jim podobá, jinými slovy realitu, která vibruje na podobné frekvenci. Na co většinou myslíte, to následně žijete. Vesmír neodlišuje dobré a špatné, prostě jen propojuje vibrační soulad. Dostanete to, čeho se bojíte, nebo stejně tak dostanete to, co si radostně představujete. Pokud netvoříte vědomě, přitahujete si nevědomě obsah svých skrytých vzorců a převzatých přesvědčení. Vědomá tvorba není povinná, stejně jako na moři můžete přestat loď kormidlovat a nechat se jen někam unášet. Ale doplout přesně tam kam chcete, a neztroskotat, má své kouzlo. Můžete mít cokoliv, být čímkoliv, dělat cokoliv, a hlavně, žít život podle sebe, který vás naplňuje a baví!Obvyklé první "cíle" vědomých tvůrců:

Pár důležitých poznámek na závěr:

    Není možné tvořit v životě jiných lidí. Každý tvoří pouze svůj život. Pokud ovlivníte realitu někoho jiného, je to tím, že dotyčný se sám rozhodl (vědomě či nevědomě) dát vám pozornost, a tím si sám vytvořil relitu ovlivněnou vámi.

    Stará realita (minulá tvorba) má určité obrátky, spád, časový dojezd. Tvořit novou realitu neznamená zabývat se tou starou, která kolem vás stále dobíhá, ale dát co největší obrátky té nové. Stará postupně zanikne ve prospěch nové tvorby. Stane se to plynule. Rychlost změn závisí jen na intenzitě vašich vibrací a na vašem dovolení si toho.

    Nejdůležitější při vědomé tvorbě je vnímat své emoce, své pocity. Ty slouží jako navigace vaší vnitřní bytosti, vaší duše, a dávají zpětnou vazbu, zda to, co tvoříte, je v souladu s celou vaší bytostí. Emoce tu nejsou od toho, abyste se v nich topili, nebo jim podléhali. Ty dobré ještě zlepšujeme, ty nepříjemné přijmeme jako zprávu od vnitřní navigace, že jedeme cestou která nás nepodporuje, a vrátíme se postupně na cestu kterou pojedeme s radostí.

    Budete-li se řídit svými emocemi, půjdete vždy po té nejlepší cestě pro vás. A to co je nejlepší pro vás, je nejlepší i pro všechny ostatní. Je to zdravé sobectví, které prospívá všem. Vesmír je tvořen láskou, a řídíte li se láskou, nemůžete nikomu ublížit. Pokud by se každý řídil svým vnitřním navigačním systémem, celá planeta Země bude vzkvétat v lásce a míru. Ale i to, že se někdo nerozhodne tvořit vědomě a vytváří si problémy, nebo něco co bychom my neschvalovali, je vpořádku. Bez poznání toho co nechceme, bychom ani nemohli zjistit, co vlastně chceme. Je to součástí svobodné volby a rozmanitosti. Ať kdokoliv tvoří cokoliv, vás to nemůže jakkoliv negativně ovlivnit, pokud na to nezaměříte po delší dobu svou pozornost a tím to nezačleníte do své reality. Na cokoliv zaměřujete svou pozornost, o čemkoliv častěji přemýšlíte, to si zvete do života.Co chcete mít ve svém životě? Kým chcete být? Co chcete dělat?
Líbí se vám možnost být absolutními vědomými tvůrci své každodenní reality?
    Učení o vesmírných zákonech a pravých možnostech člověka pochází
od moudrých nefyzických učitelů Abrahama, Orina a DaBena
(jejichž prostředníky jsou Esther a Jerry Hicksovi, Sanaya Roman a Duane Packer),
a od Anastazie (věda obraznosti), skrze knihy Vladimíra Megreho.

Na základě své hojné a rozmanité životní praxe (té těžké nevědomé i následně té zábavné vědomě tvořivé)
garantuji, že toto vše absolutně, dokonale, bezchybně a v plné míře funguje,
a mám to opakovaně v každodenní realitě osobně odzkoušeno.
Jinak řečeno - za nevědomé žití bych to už nevyměnil :-).
Právě proto to zde radostně a nadšeně šířím dál,
mezi ekozahradníky a tvůrce rodových statků, neboli tvůrce nové pozemské reality.
Součástí mé nejradostnější životní cesty je měnit Zemi v nádhernou rajskou zahradu,
a líbí se mi představa, že je nás takových celý tým.
Čím více schopných vědomých tvůrců, ve své plné síle, tím lépe.

 Doporučuji, a děkuji.

Jaroslav Svoboda, autor textu (2015)

 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt