"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 


Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Vědomá Tvorba Svého Života

4-denní meditačně-transformační seminář


Termín příštího kurzu:

8.-12. září 2021

Jedná se o termín přesunutý z covidových důvodů z jara, a nyní je už plný. Tento kurz je na dohlednou dobu poslední, v roce 2021 ani 2022 jiný nebude.


Kurz je naplněn, nejsou volná místa.Radost, spokojenost, zdraví, vztahy, peníze, životní poslání, sebeláska,
sebehodnota, uvědomění si životních situací z vyššího nadhledu.
Meditační a silně transformativní seminář výhradně pro vážné

zájemce o žití smysluplného a naplňujícího života bez kompromisů.
    NÁPLŇ KURZU

    Průzkum svého nitra, odhalení přesvědčení, která je potřeba přepsat jinými, prospěšnějšími pro tvorbu své nové životní cesty. Nové zdravé přenastavení si svých hranic. Naučit se dávat váhu svým pocitům, vnitřnímu vedení.

    Kurz je zaměřený na odhalení svých vnitřních vzorců a bloků, které člověku brání žít život podle svých nejkrásnějších představ. Součástí jsou láskyplné světelné meditace, cílené pro transformaci hlubinných vzorců a nefunkčních přesvědčení ve stavech bez rezistence, v napojení na svou duši, na své vyšší já. Meditace slovně i energeticky vedu a každý v nich může pracovat se svým tématem. Jedná se o velmi silnou vnitřní práci.

    Abychom se trochu uzemnili, budeme meditování prokládat povídáním si o praktických věcech, které tvoří naše reality a na něž se lze začít dívat z jiného úhlu.

    Ve stavech klidu a pohody a prosvětlených vnitřních vibracích budeme pracovat na vizích, které byste chtěli zhmotnit ve vašem životě.

    Pracuji také s přepisem tzv. limbického otisku, bude se to prolínat celým kurzem. To je  základní nastavení člověka vepsané jako "software", který určuje naše životy. Tyto zápisy v limbické části mozku se vytvářejí už od našeho narození po celé dětství i dospívání a obsahují mnoho programů (od rodičů, učitelů, kamarádů a společnosti), které nám mírně řečeno neprospívají. Bohužel většina lidí ani netuší, že se podle nich řídí. Dá se říci, že sabotují průběh života, jaký bychom si přáli. Tento hlubinný zápis, tvořící naší osobnost, nelze většinou změnit prostým rozhodnutím. Je třeba jít v prožitku hlouběji a změnit ho "u kořene". Před lety jsem absolvoval třítýdenní výcvik u Eleny Tonetti (Birth Into Being), která jako první tuto práci s limbickým otiskem šířila do světa, především jako práci s těhotnými ženami a jejich přípravou na hladký přirozený porod (kterému mohou bránit různá nevyřešená traumata). Metody pro práci s limbickým otiskem jsem během let praxe vyladil do ještě mnohonásobně efektivnější formy právě s výše zmíněnými meditacemi, dýchacími technikami a především s propojením s vyšší částí své (=vaší) bytosti, vaším vyšším Já, duší, Božským Já... na názvu až tak nezáleží.

    Jsme věční, nejsme jen dočasné stárnoucí maso, kosti a sliz. Na tento kurz má smysl jít jen pokud už chápete, že nejste pouze toto tělo. Víte, že jste mnohem větší bytost, vědomí nezávislé na hmotě. Na nějaké úrovni také víte, že jste prožili mnohé minulé životy a vývoj bude pokračovat i po smrti vašeho fyzického těla. Měli byste být v souladu s tím, že vaše vědomí nesídlí v mozku (na to nakonec i věda už přišla). Vyšší část naší bytosti můžeme nazvat třeba duše, božské Já, nebo jak chcete. To je to, odkud přichází intuice, synchronicita, vhledy, channeling a jiné "nadlidské" schopnosti, které nejsou v rámci omezenosti pouhého koloběhu hmoty vysvětlitelné. Napojení se na svou vyšší "světelnou" část bystosti vědomě, považuji za největší vývojový skok v životě každého člověka. Vše ostatní se tím rapidně usnadní a přijde nový úlevný nadhled. Přeprogramování na hlubinné úrovni mozku i všech jednotlivých buněk je z této vysoké úrovně vědomí zcela jiná záležitost.
Buňka je nejmenší vědomá částečka v těle, která si sama řídí své pochody, ale -  to je ten háček - dle zadaných programů. Dokonce i stárnutí je jen program, kterému jsme uvěřili, nic víc. Každých 7 let máme všechny buňky v těle nové. Proč se tedy i nová buňka narodí jako stará? Je to nutné? Čím je to určeno?

    Kurz bude probíhat v příjemné přednáškové hale, během delší polední pauzy bude čas jít se projít po okolí. Možná to vypadá, jako by toho bylo málo, ale věřte mi, že tato popsaná náplň by nám stačila na několik let nonstop, takže tyto čtyři dny budou opravdu našlápnuté velmi silným a zajímavým programem od rána do večera.

    Spolulektorka a má partnerka Katarína se s šarmem sobě vlastním postará o pravidelné protažení našich těl skrze protahovací cvičení, zařadíme dle počasí výlet ven, pro kontakt s přírodou a živly. Takže nejen duševní stránka, ale i ta fyzická dostane důkladné podněty. O to lépe se ponoříme do meditací a transformativních procesů.

    Věřím, že se nikdo z tohoto semináře nevrátí domů. Opravdu. Budete někým jiným, kdo se tam vrátí. Vaše stará verze, limitující brnění, to, co už s sebou nosit nechcete, bude recyklováno (nebo to bude aspoň nevratně v procesu). Budete blíže tomu, kým doopravdy jste, blíže svému širšímu vědomí a sebevědomí. Blíže svým opravdovým tvůrčím schopnostem. Blíže větší sebeúctě a nekompromisnosti.

    Nebudeme používat žádné rostlinné medicíny ani drogy. Budeme jíst pouze veganské jídlo bez rafinovaného cukru a pít čistou vodu. Toto je kurz plně o nás, o práci s myslí, s meditací, s dýcháním.

    Tento seminář nikoho kompletně nespasí. Ukáže vám krásnou světelnou cestu, která je možná, reálná, funkční a velmi snadná (to ale většinou uvidíte až zpětně, když po ní už půjdete). Nasměruji vás na ní, ale bude pouze na vás, zda a jak rychle po ní i nadále budete kráčet, při své vědomé tvorbě života. A zda naplníte svůj nejvyšší životní potenciál v souladu s radostným plánem své duše. Svobodnou volbu nemůžete ztratit nikdy, můžete ale důkladněji pochopit, co to doopravdy znamená.

    Učím pouze to, co sám dlouhodobě žiji a praktikuji. Nic z toho, co bude prezentováno, nejsou plané teorie nebo nějaká neuzeměná filosofie či esoterika. Může to být nový a v dnešním světě stále neobvyklý způsob vnímání světa a tvoření reality, ale pro mě se to stalo běžným normální všedním žitím. Funguje to, mám to vyzkoušeno ve své každodennosti. Nejsem dokonalý, stále se vyvíjím a vždycky budu, netoužím být za žádného gurua, ale toužím sdílet praktickou životní cestu, která mne samotného velmi baví. Je to jednoduché, je to silné, je v tom světlo. Sami si prociťte, zda je to i vaše cesta, nebo není.

    Nenechat se směrovat programy ve své hlavě, které do ní vložil někdo jiný, je osvobozující. Vnímat intuici a jemné signály své duše je úleva. Život může (má!) být příjemný a radostný.

    Hojnosti všeho je na této planetě dost pro každého.
  
  Shrnutí a některé věci ještě jednou (tím už začínáme s přípravou na kurz)

    Vrátit si svou životní sílu
znamená vidět, kdo doopravdy jsme. Ne malá bezmocná stvoření vydaná na pospas vnějším okolnostem, ale tvůrci všeho kolem sebe, své reality, velké duše, bytosti světla. Možná jsme se už po tisící inkarnovali. Fyzická existence není nikdy to jediné, co máme k dispozici. Tělo je pomíjivé, ale když v něm zrovna jsme, je to nástroj k tvoření a prožívání nádherné pozemské fyzické reality.

    Tam kde je láska a uvědomování si své opravdové a celé bytosti, ne jen dočasnosti a omezenosti těla, tam nemůže být strach. Naše vědomí opravdu nesídlí v našem mozku, ten je jen "přijímací stanice a zpracovatelna". Jsme mnohem víc, než si myslíme. Díky tomu máme i mnohem větší tvůrčí možnosti, než si myslíme.

    Mysl člověka kompletně a do posledního puntíku vytváří jeho realitu. Nic není náhoda. Líná netrénovaná mysl pouze pozoruje to co je, v co věří druzí a duplikuje to. Proto situace vypadají bezvýchodně a toužebná změna nepřichází. Je-li člověk vychován jako "biorobot", otrok společenského systému, je naučen sledovat "své nadřízené" a nevědomě žije realitu, do níž je manipulován. Člověk se svobodnou myslí chápe, že není nic, co by nad ním mělo skutečnou moc. Politika je jen divadlo, stejně jako opravdové divadlo, televizní seriál nebo například medializovaný komerční sport. Nemusíte ničemu z toho dávat pozornost a vytvářet si svůj život podle nějaké inscenované iluze. Nemusíme si vytvářet nešťastnou nebo šťastnou realitu podle toho, který sportovní nebo politický tým zrovna vyhrává. Nejsme loutky (i když se tak většina lidí chová). To čemu dáváme pozornost vytváří realitu kolem nás, a my máme volbu!

    Stav dnešní společnosti není nic jiného, než minulá tvorba myslí lidí, kteří společnost tvoří. Pokud věří, že je někdo ovládá, vytvoří si společenskou situaci, ve které jsou ovládáni.
Dostatek vědomých lidí jen díky své existenci postupně změní fungování lidstva jako celku. Naštěstí nepotřebujeme změnit celou společnost, abychom mohli žít svou realitu zcela podle svého. Musíme si ale pečlivě volit, čemu dáváme svou pozornost. Nadávání v duchu nebo nahlas, oddávání se nějakým strachům, tvoří v naší realitě opak toho, co bychom vlastně chtěli. Stěžování si dokola na to, co nás trápí, vytváří více trápení. Ale je to tak zažité, že vzdát se tohoto mechanismu vyžaduje zpočátku hodně jasné vědomí a časté přesměrovávání toku myšlenek. Bdělost a trochu disciplíny.

     
Prozře-li člověk do toho, jak to celé funguje, může se postupně naučit myslet vědomě. Přeučuje svou mysl na vytváření nových obrazů svého života. U většiny lidí je to zpočátku jako "učení starého psa novým kouskům". Mysl totiž ráda jede ve starých stereotypních kolejích, podporují ji v tom mnohá "zažraná" přesvědčení a zápisy z dětství v limbickém systému mozku.

    Pokud přeučování probíhá pomalu a neefektivně, například když se snažíme v nějaké světlé chvilce dne "pozitivně myslet" a zbytek dne jede zase myšlení staré, žádné změny se nedostaví a mysl získá argument, že to stejně nefunguje. V počátcích své proměny je důležité velké nadšení a velká hloubka. Neklouzat po povrchu, ale ponořit se do svých vnitřních nastavení tam, kde začínají, kde mají kořen a vnést tam světlo. V tom vidím největší přínos tohoto kurzu.

    Je to jako s nějakým urputným plevelem v záhoně. Když mu budete jen otrhávat špičky lístků, ještě víc se rozbují, jeho kořeny jsou nedotčené. V přírodě jedna rostlina nahrazuje přirozeně druhou, sukcese pokračuje. Musíte vědomě vysadit sazeničku toho, co chcete a nějaký čas dohlížet na to, aby mohla zesílit. Dát ji hlavní pozornost a živiny. Zadat nový program, nový obraz své přítomné budoucnosti. Tento proces je v našich myslích možný skrze světelnou vedenou meditaci a vizualizaci, případně jiné transformační techniky. Brány vědomí otevírá například hluboké intenzivní dýchání.
    Zde jsou pocitové důvody, proč byste mohli chtít patřit mezi účastníky tohoto kurzu:

Máte pocit, že vám život protéká mezi prsty a neděláte stále, co byste si přáli.

Máte pocit, že byste rádi začali dělat úžasné věci, ale chybí vám chronicky peníze.

Máte pocit, že nemáte ze života radost, že fungujete už roky na "autopilota".

Máte pocit, že se staráte více o druhé než o sebe.

Máte pocit, že by vám prospělo víc sebelásky, víc žití vlastních snů a tužeb.

Máte pocit, že byste rádi začali žít své opravdové sny a záměry bez neustálých kompromisů.

Máte pocit, jako by ve vašem životě byla nějaká mlha, nějaká zábrana otevřít se a dýchat život.

Máte pocit, že byste chtěli souznít se svým (nebo novým) partnerem víc, než jste kdy zažili.

Máte pocit, že toužíte založit ekozahradu, rodový statek, ale že se to nějak stále oddaluje.

Máte pocit, že musíte obstát, že se musíte stále zavděčovat někomu jinému, čekáte na souhlas.

Máte pocit, že musíte chodit do práce, která vás nebaví.

Máte pocit, že se stále něčeho bojíte, že něco někde číhá.

Máte pocit, že budoucnost obsahuje nějakou hrozbu, bojíte se důvěřovat svému vyššímu dobru a vedení.

Máte pocit, že si nezasloužíte lásku, intimitu, uspokojení na všech úrovních bytí.

Máte pocit, že si nezasloužíte hojnost, že peníze jsou "nečisté" a přitom je potřebujete.

Máte pocit, že nejste plně zdraví a že to automaticky asi lepší nebude.

Máte pocit, že .... že toho už máte opravdu dost? Že byste rádi začali konečně žít a užívat si?
Užívat si své zdravé vitální tělo, svůj pozemek, své možnosti, hojnost peněz, sázení rostlin, nespoutané tvoření, milující vztahy, hluboce naplňující sex, dokonalou spolupráci ve všech oblastech života...

    Chcete přestat být obětí okolností, a raději měnit tenhle svět k obrazu svému?


    Tak to vše, co máte pocit, že vám brání, jsou jen výsledky programů, které vám do hlavy dal někdo jiný. Rodiče, společnost, učitelé, okolí. Možná záměrně, abyste byli pro ně zvladatelnější, "hodnější", možná i jim tam ty programy někdo dal a oni je v dobré víře jen předali dál. Je to hluboký zápis určující vnímání světa a reality, který se pak sám duplikuje. Život je prý prostě těžký... je prý vpořádku zemřít zklamaní, neuspokojení a nemocní.

    Není to vpořádku! Máme sice hodně důvodů, proč nežít své životy šťastně, naplno a ve své síle. Ale všechny tyto důvody jsou iluze. Pravdou je, že jediné limity, které žijeme, si opakováním těchto starých vzorců a přesvědčení dáváme sami.

    Nelze to přestat dělat tím, že si tedy řekneme, že od zítra, nebo od jara to bude jinak. Vyjeté koleje to neumožní. Je třeba udělat v sobě zásadní změnu na velmi hluboké úrovni, která trvale přehodí výhybku. Přesměruje život na jeho vyšší verzi.

    Možností jak to udělat, je vícero. Kurz který jsem právě vyhlásil je, z mého hlediska, tou nejsilnější a nejrychlejší dostupnou možností, o jaké já vím. Už jich hodně proběhlo a zpětné vazby účastníků obvykle obsahují informaci, že to předčilo jejich (už i tak vysoké) očekávání. Přijďte se přesvědčit na vlastní duši.
    Lektoři: Jaroslav Svoboda a Katarína Hranaiová.
    Novinkou posledních dvou let je, že tento kurz povedeme dva, abyste měli mužskou i ženskou polaritu zastoupenou. Mne asi znáte z tohoto webu a knih.
    Katarína je kondiční trenérka, koučka a lektorka a s mými semináři i vedenými meditacemi  má opravdu bohaté zkušenosti. Má za sebou hodně práce na svém nitru i na své fyzické kondici - po velmi vážném úrazu v roce 2015 si doslova přeskládávala tělo i vědomí. Účastnila se dvou ročních meditačně-transformativních výcviků a po dlouhém procesu léčení těla i rodinných vzorců se věnuje této práci profesionálně.


     

   Organizační info

    Místo konání - Skalka22, nedaleko Máchova jezera. Veškeré podrobnosti naleznete v přihlášce.

    Termín:   8.-12. září 2021

Začneme ve středu, sraz v 17:30, končíme v neděli pozdnějším obědem (reálné je odjet v 15:00)

    Kurzovné: 4.888,- Pla
tba předem převodem pro rezervaci místa. Místo na kurzu je závazně rezervováno odesláním vyplněné přihlášky (mailem, bez podpisu) a zaplacením této částky na číslo účtu uvedené v přihlášce.

    Strava a ubytování: platí se zvlášť v místě konání, není v ceně kurzovného.
Strava chutná veganská (vždy bez cukru a vždy i verze bez lepku). Ubytování na pokojích nebo na matraci v hale. Detaily, ceny a způsob přihlášení jsou rozepsány v přihlášce.

Tento kurz je na dohlednou dobu poslední, v roce 2021 ani 2022 jiný nebude.

  Přihláška ke stažení ve formátu .doc

 Přihláška ke stažení ve formátu .pdf


 
Kdyby vám něco nefungovalo, napište mi na ekozahrady@seznam.cz, pošlu vám ji mailem, případně i v jiném formátu.
 

Text a foto Jaroslav  Svoboda
Schopnost soustředění a tvorba reality - skvělá přednáška s českými titulky, velmi doporučuji udělat si čas na celou, začátek je pomalejší ale vysvětlení všech principů v ní proběhne dokonale. Změnou způsobů přemýšlení o sobě a o světě přenastavujeme i propojení neuronů ve svém mozku a možnosti, které pro nás byly zatím nedostupné, se stávají realitou.  Známý vědec popularizující kvantovou mechaniku Dr. Joe Dispenza vysvětluje velmi podrobně a v praxi použitelně, jak funguje náš mozek, především čelní lalok, jak ho využívat vědomě. Jak nebýt pouhou "obětí okolností", která reaguje na své staré návyky a na programy od rodičů. Cokoliv změníme ve svém myšlení a vnímání, to se odzrcadlí a změní i ve vnějším světě.

Angličtinářům velmi doporučuji i tuto debatu na podobné téma:
How to Unlock the Full Potential of Your Mind

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt