Meditační nahrávky

PATERO POHLAZENÍ
PRO UZDRAVENÍ

Dopřejte si nerušenou chvilku
a pusťte si zkrácenou ukázkovou meditaci:

Kvalitu obrazu nastavíte zubatým kolečkem u videa, nejvyšší je 1080p.

MEDITACE
PRO PODPORU
NA CESTĚ K UZDRAVENÍ

  • 5 VIDEO NAHRÁVEK VEDENÝCH MEDITACÍ
    S PODŮRNÝMI PŘÍRODNÍMI SCENÉRIEMI
  • 5 AUDIO NAHRÁVEK: CELKEM 116 MINUT
  • 5 PODPŮRNÝCH TEXTŮ

Cena meditační série: 860 Kč

STRUČNÝ PŘEHLED MEDITACÍ

První pohlazení

První pohlazení

ZJISTÍME, JAK SE VE SVÉM TĚLE DOOPRAVDY CÍTÍME

Začneme s vnímáním dechu a postupně uvolníme každou část těla. Nahromaděnou zátěž necháme odtéct z těla do Země.

Ve vizualizaci použijeme mocnou symboliku přírody. Ocitneme se v lese a staneme se jeho součástí. Tak jako les směřuje jako celek vždy k obnově a rovnováze, i naše tělo směřuje jako celek vždy k obnově a rovnováze i potom, co je jeho harmonie narušena.

Inspirováni moudrostí lesa najdeme hravý způsob, jak svoje tělo podpořit na cestě k uzdravení.

Druhé pohlazení

Druhé pohlazení

PŘIJMEME STAV TĚLA TAKOVÝ, JAKÝ JE

Uvolníme se víc než kdy dřív, abychom pocítili klid a mír, který se v hlubokém uvolnění dostavuje.

V klidném rozpoložení nahlédneme na stav svého těla pomocí metafory ovocného stromu. Pomůže nám přijmout stav takový, jaký právě je.

Vděčni za svoje tělo a za kus cesty, který s námi ušlo, mu poděkujeme a trochu s ním pohovoříme. Abychom vztah ke svému tělu prohloubili, komunikace bude vzájemná. Budeme i naslouchat.

Třetí pohlazení

Třetí pohlazení

OSVOBODÍME SE OD TÍHY ILUZÍ

Osvojíme si další způsob, jak účinně uvolnit napětí v těle.

Potom se zaměříme na vnímání energetické esence bytí. Nehmotné neohraničené energie, která námi prostupuje.

Nejúčinnější možná "práce" je práce se světlem. Jakákoli tvorba ve hmotě má počátek v energii. A tak se na chvíli osvobodíme od hmoty a budeme zářit.

Posvítíme si světlem pravdy na to, kým skutečně jsme. Zbavíme se tíhy iluzí a osvobodíme se od všeho, co není pravdivé. Naše touha poznat pravdu má zázračnou moc. A tu začneme používat!

Čtvrté pohlazení

Čtvrté pohlazení

VYŽIVÍME SVOJE TĚLO SVĚTLEM

Po dechovém cvičení se skontaktujeme se svou duší. Pomůže nám utišit mysl. Pomůže nám rozjasnit mysl. A pomůže nám osvětlit naše pravé já.

Světlu můžeme zaclonit cestu. Ale kdykoli se mu otevřeme, naplní nás a povede. Jaká úleva, že nemusíme mít vše pod kontrolou a vše vymyslet. Necháme se vést! 

Páté pohlazení

Páté pohlazení

ZAHRNEME SVOJE TĚLO LÁSKOU

Ponoříme se do nitra. Pomocí dechu. Kladení si určitých otázek nám umožní vnímat svojí pravou podstatu. I tentokrát sehraje důležitou roli příroda, protože je mocnou učitelkou.

Dáme prostor nejdůležitějšímu orgánu těla: svému srdci. Je spojovatelem všech částí našeho těla, rozvádí živiny do všech orgánů a koutů těla. Dáme volný průchod pocitům ve svém srdci, aby mohlo volně a plně rozvádět energii po celém těle. Prohloubíme si schopnost vnímat svoje srdce beze slov.